Op 31 Mei, 1 en 2 Juni roepen we de Interplanetaire Ciemmona op in Rome.

Met zijn allen zijn we klaar om te fietsen vanaf de Massa Critica van de CM tot de Ciemmona.

“Massa Critica “ omdat de Massa ciclometaforisch kritisch is en de principes van antiracisme, antifascisme en antisexisme deelt.

Vor elke heuvel die ze tegenkomt zal ze des te energieker doortrappen en volle feestelijke kracht zal ze opkomen voor het vrije verkeer van de principes elke keer men zal trachten ze te verhinderen.

Van CM naar Ciemmona voegt men een “ona” toe ( nvdr: -toevoegsel “–ona” is een versterking, vergroting van het woord CM) en juist in die “–ona” zit de kracht die de interplanetaire grenzen overschrijdt waar de stad de vermenging kan proeven van talen, kleuren, culturen, maar al fietsend in dezelfde richting: diegene die opkomt tegen elke discriminatie en die de vrije meningsuiting, het vrije verkeer van personen, ideeen en culturen ondersteunt.

Sedert 2004 komen we elk laatste weekend van Mei samen om als Massa Critica onze vrijheid op te eisen en te definieren.

In de Interplanetaria, wordt de fiets (sinds aller tijden teken van weerstand, dat de bewegingsvrijheid van elk individu opeist) een Koploze, gekleurde en vreugdevolle Massa.

Op zichzelf geeft ze vorm aan een andere verhouding ten opzichte van wat bestaat:

De Massa schept en doorloopt ruimtes die voordien onbereikbaar en ontoegankelijk waren, en ze steunt en benadrukt het principe van zelfbeschikking van elk individu en volk, opdat ze vrij en onafhankelijk zouden kunnen bewegen, zonder enige belemmering noch grens,en dit over niet-meer-vijandelijk-opgestelde zeeen noch landen.

De Massa kent nooit haar eigen koers, maar ze houdt zeer duidelijk de juiste weg voor ogen, en doordat ze het vrije verkeer van ideeen opeist, roept ze een horizontale en vrije ruimte in het leven waarin elke mogelijke  nuance van denken en elke antifacistsische, antiracistische en antisexistische praktijk vervat zit. Zij is de schepster van het creatief denken en ze maakt het mogelijk om de kritische geest te verrijken en te stimuleren.

De Massa verenigt allen en door de bijdrage van eenieder krijgt ze vorm en erkent ze het verschil van leeftijd-gender-cultuur-ervaring-fysionomie  als iets eigens en tegen elke discriminatie.

De Massa zal een welkome verandering brengen; ze zal de straten binnenvallen, en we zullen samen,door langzaam te bewegen in een stad waarin te veel en veel te hard gelopen wordt, leren vrij te zijn!